POLITYKA OCHRONY DZIECI OBOWIĄZUJĄCA W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2024 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św., z dnia 07.02.2024 r.

To top
Facebook