Czytak

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus

w ramach projektu

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2015”

Warunki wypożyczania Czytaka Plus czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

§ 1.

  1. Czytaka Plus może wypożyczać jedynie Czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
  2. Czytelnik wypożyczający Czytaka Plus jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
  3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka Plus jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.

§2.

  1. Czytaka Plus wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych z możliwością prolongaty, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka Plus pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
  2. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak Plus, w razie jego niezwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki.
  3. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka Plus.

§3.

  1. Z chwilą wypożyczenia Czytaka Plus Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
  2. W wypadku uszkodzenia Czytaka Plus, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
  3. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka Plus, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

To top
Facebook