Zbiory

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ostrowcu Św.


Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Św. dysponuje księgozbiorem liczącym ok. 220 000 książek oraz blisko 50 tytułów czasopism.
Nasi czytelnicy mają do dyspozycji szeroką gamę literatury pięknej polskiej i obcej, lektury szkolne i opracowania, książki naukowe i popularnonaukowe, począwszy od ogólnych podstaw wiedzy i kultury, poprzez filozofię, psychologię, pedagogikę, religioznawstwo, prawo, historię, geografię, ekonomię, zarządzanie, marketing, nauki przyrodnicze i techniczne, medycynę, malarstwo, a także różnorodną literaturę poradnikową.
Biblioteka gromadzi ponadto i udostępnia, oprócz prasy codziennej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, czasopisma specjalistyczne, np. o profilu ekonomiczno-prawnym, humanistycznym, przyrodniczym, technicznym.

Wnętrze Miejskiej Biblioteki Publicznej


STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

To top
Facebook