REGULAMIN korzystania z Książkomatu

REGULAMIN
korzystania z Książkomatu – samoobsługowego urządzenia 
do odbioru i zwrotu zbiorów
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

§ 1

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Książkomatu – samoobsługowego    urządzenia do odbioru i zwrotu zbiorów, będącego własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 1. Książkomat zlokalizowany jest w sąsiedztwie Miejskiej Biblioteki Publicznej (budynek Ostrowieckiego Browaru Kultury, ul. Siennieńska 54).
 1. Z Książkomatu mogą korzystać wyłącznie osoby, które są zarejestrowanymi Czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, posiadają ważną kartę biblioteczną i nie mają żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.
 1. Do obsługi Książkomatu konieczna jest karta biblioteczna lub jej pełny,     dziesięciocyfrowy numer (047_ _ _ _ _ _ _).

§ 2

 1. Za pośrednictwem Książkomatu można wypożyczać i zwracać książki
  oraz audiobooki z zasobów Wypożyczalni, ul. Siennieńska 54.
 1. Do Książkomatu można zamówić jednorazowo do 5 egzemplarzy łącznie wszystkich kategorii zbiorów pod warunkiem, że konto biblioteczne pozwala na taką liczbę zamówień. Każde zamówienie będzie weryfikowane przed jego realizacją przez pracownika Biblioteki. Jeżeli Czytelnik zamówi zbiory powyżej własnego limitu wypożyczeń zamówienie nie zostanie zrealizowane w Książkomacie. Zamówione zbiory zostaną odłożone
  do wypożyczenia po uregulowaniu stanu wypożyczeń na koncie bibliotecznym i będą oczekiwać w Wypożyczalni, ul. Siennieńska 54.
 1. Zarezerwowane przez Czytelników zbiory są na bieżąco umieszczane
  w wolnych skrytkach w Książkomacie w godzinach pracy Biblioteki.
 1. Czas oczekiwania na informację o możliwości odbioru wypożyczonych zbiorów z Książkomatu (od momentu ich rezerwacji) uzależniony jest
  od dostępności wolnych skrytek.
 1. Jeżeli Czytelnik zarezerwuje do odbioru w Książkomacie zbiory wypożyczone, będzie zmuszony oczekiwać na nie do czasu ich zwrotu.
 1. Zwrot zbiorów przetrzymanych powoduje zatrzymanie dalszego naliczania opłaty za zbiory przetrzymane (z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 pkt 4), ale nie zwalnia z obowiązku uregulowania naliczonych należności.
 1. W przypadku awarii Książkomatu należy dokonać zwrotu w Wypożyczalni, ul. Siennieńska 54.

§ 3

 1. Zamówienia do Książkomatu odbywają się po zalogowaniu na konto  Czytelnika. Czytelnik podczas rezerwacji dokonuje wyboru miejsca odbioru wypożyczanych zbiorów wskazując „Książkomat”.
 1. Zbiory należy odebrać w ciągu 3 dni od momentu otrzymania informacji drogą e-mailową o ich umieszczeniu w książkomacie. Po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 1. Procedura odbioru zbiorów:
 1. Czytelnik wybiera opcję „odbiór”, następnie skanuje kod kreskowy karty bibliotecznej lub wpisuje jej pełny numer;
 2. skrytka otwiera się automatycznie;
 3. po wyjęciu zamówionych zbiorów należy skrytkę zamknąć;
 4. jeżeli zamówione zbiory zostały umieszczone w więcej niż jednej skrytce (np. ze względu na duży format) należy kliknąć przycisk „dalej”;
 5. po odebraniu wszystkich zamówionych pozycji należy kliknąć przycisk „zakończ”.
 1. Procedura zwrotu zbiorów:
 1. Czytelnik wybiera na ekranie Książkomatu opcję „zwrot”,
  a następnie skanuje kod karty bibliotecznej lub wpisuje jej pełny numer;
 2. zwrot następuje poprzez skanowanie w okienku Książkomatu kodów kreskowych zbiorów;
 3. skrytka służąca do zwrotu zbiorów otwiera się po wybraniu jej numeru;
 4. po zakończeniu zwrotu zbiorów na ekranie monitora należy wybrać „zakończ”;
 5. zbiory zostają zwrócone z konta Czytelnika po weryfikacji zwrotu w systemie bibliotecznym przez pracowników Biblioteki.
To top
Facebook