Historia

Społeczna potrzeba publicznego udostępniania książek pojawiła się w Ostrowcu Świętokrzyskim dopiero na początku XX wieku (brak wcześniejszych śladów podejmowania działalności w tej dziedzinie).
W pierwszych latach XX wieku działały w mieście prywatne placówki biblioteczne, jak również założona w 1902 r. przez władze carskie biblioteka publiczna.
W dziesięcioleciu 1918 – 1928 powstało w Ostrowcu sześć bibliotek prowadzonych przez stowarzyszenia, organizacje społeczne i zakłady przemysłowe. Międzywojenny Ostrowiec posiadał również dość dobrze rozwiniętą sieć bibliotek szkolnych.
Wszystkie funkcjonujące przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym placówki biblioteczne stworzyły blisko 40-letnią tradycję upowszechniania czytelnictwa wśród społeczeństwa Ostrowca. Ta tradycja stała się podstawą do zorganizowania i funkcjonowania MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, której oficjalne otwarcie nastąpiło 1 września 1948r.
Przez kilkadziesiąt lat swojego istnienia placówka przeżywała swoje wzloty i upadki. Mozolnie gromadziła księgozbiór, przeprowadzała się do nowych lokali, tworzyła sieć filii.
W 1988 roku Miejska Biblioteka Publiczna przeniosła się do budynku przy ul. Wardyńskiego 26, a w 2019 r. MBP w Ostrowcu Świętokrzyskim ponownie zmieniła swoją siedzibę przenosząc się do Ostrowieckiego Browaru Kultury. Piękne przestrzenie w nowym budynku to nie tylko nowa jakość dla poszukujących dobrej książki, ale także możliwość stworzenia z Biblioteki miejsca ciekawych spotkań, dyskusji, poszukiwania, wymiany doświadczeń oraz wypoczynku i relaksu.
Biblioteka jest w całości skomputeryzowana. Skatalogowane pozycje udostępniane są w sieci poprzez stronę www. Czytelnicy mogą dokonywać rezerwacji oraz zamawiania książek poprzez stronę internetową Biblioteki i drogą elektroniczną samodzielnie prolongować termin zwroty wypożyczonych materiałów. Oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu.
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej to tylko udostępnianie materiałów bibliotecznych. Realizuje ona także inne zadania: pomaga w wyszukiwaniu informacji, organizuje spotkania autorskie, spektakle teatralne, recitale, warsztaty, lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i czytelnicze, bierze udział w ogólnopolskich akcjach takich jak: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Narodowe Czytanie, „Jak nie czytam jak czytam”. Prowadzi Dyskusyjny Klub Książki. Z usług MBP mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Ostrowca – dzieci, młodzież, dorośli. Biblioteka jest w całości finansowana z budżetu Gminy.

To top
Facebook