OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ostrowiec Św., 07.12.2023 r.

 FIN 26.5.2023

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Siennieńska 54

Dotyczy ogłoszenia  z dnia 23 listopada 2023 r.„Dostawa prenumeraty prasy, w tym dzienników lokalnych, ogólnokrajowych, czasopism fachowych  dla  Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim” w 2024 roku.

Zamawiający informuje:

I. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.Nazwa i adres wykonawcyCena brutto          Uwagi


1.
Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 25-528 Kielce ul. Zagnańska 61
14 906,30 zł
2.Garmond Press  S.A.                            
31-034 Kraków ul. Lubicz 3
14 836,40 zł

 II. Zamówienie zleca się Wykonawcy:
Garmond Press  S.A.    31-034 Kraków ul. Lubicz 3

III. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy :
Wybrany Wykonawca złożył  najtańszą ofertę.

Dyrektor  Biblioteki
Paweł Górniak

 

To top
Facebook