Plakat spotkania autorskiego z Damianem Piwowarczykiem

Damian Piwowarczyk

7 grudnia, godz. 17:00

Spotkanie autorskie wokół debiutanckiego tomu poezji Damiana Piwowarczyka “rezyliencje”

 

To top
Facebook