Dostawa książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2023 roku

FIN26.1.2023                                                                                                   Ostrowiec Św., 15.02.2023 r.

Protokół

z przeprowadzonego postepowania zamówienia publicznego, którego wartość netto 

nie przekracza 130.000,00 zł

 1. Przedmiot zamówienia – sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień 
  z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży  i dzieci oraz literatury naukowej
  i popularnonaukowej), audiobooków oraz gier dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. 
  do jej siedziby przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2023 roku.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia – wartość szacunkowa zamówienia netto została ustalona na kwotę 47 500,- zł 
 3. Informacja o sposobie wyboru wykonawcy – udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje – waga 100 %
 4. Oferty złożyły następujące firmy:
Lp.Nazwa i adres wykonawcyWysokość rabatu od ceny katalogowejUwagi
1.Platon Sp. z o.o.
Sławęcińska 16, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki
45,70 %
2.Ateneum
M.Kogut, A.Zegiel
Spółka komandytowa,
 ul. Półłanki 12 C
30-740 Kraków                          45,61 %

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania oraz adres       wybranego wykonawcy  Platon Sp. z o.o. Sławęcińska 16, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki.
  Uzasadnienie wyboru wykonawcy – została wybrana oferta Wykonawcy, który udzielił największego rabatu.
 2. Załączniki

1) Oferta nr 1 – Platon Sp. z o.o.

2) Oferta nr 2 – Ateneum M.Kogut, A.Zegiel Spółka komandytowa.

                                                                   Dyrektor Biblioteki
                                                                                  Paweł Górniak

 

To top
Facebook