Konferencja Rola Kultury i Sztuki w edukacji młodego pokolenia. 16 września 2022r.

KONFERENCJA ROLA KULTURY I SZTUKI W EDUKACJI MŁODEGO POKOLENIA

16 września 2022 roku, godz. 10.00

Miejsce wydarzenia.
Ostrowiecki Browar Kultury – sala wielofunkcyjna

Patronat nad konferencją objęli Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak.

Konferencję zaplanowano jako panel dyskusyjny dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Po wystąpieniach wprowadzających – Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Starosty Ostrowieckiego, głos zabiorą przedstawiciele instytucji funkcjonujących w obiekcie Ostrowieckiego Browaru Kultury – BWA, MCK, MBP prezentujący kompleksowość proponowanej oferty kulturalnej, a następnie specjaliści – wykładowcy i praktycy dr Małgorzata Minchberg z Warszawy, dr Tomasz Drewicz oraz Stefanyia  Abbasova z Poznania.

Ich wystąpienia dotyczyć będą ogromnej potrzeby kształtowania u młodzieży nawyku uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką oraz konieczności rozwijania wiedzy dynamicznej ułatwiającej funkcjonowanie w interdyscyplinarnym świecie.

Dwudniowe wydarzenie wpisujące się swoim zakresem w odbywającą się we wrześniu
w Ostrowieckim Browarze Kultury pierwszą edycję Festiwalu Sztuk BrowArt, podczas którego są prezentowane sylwetki i osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki osób pochodzących
z Ostrowca bądź powiatu ostrowieckiego. Głównym celem tego wydarzenia jest podnoszenie kulturowych kompetencji uczestników, w tym dzieci i młodzieży uczniów szkół średnich
i podstawowych z terenu powiatu, ale także nauczycieli i pedagogów. 

Organizatorzy wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim
Miejskie Centrum Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna

 

To top
Facebook