Walentynki 2023 plakat-konkurs na wiersz miłosny

Konkurs na wiersz miłosny

Klub Literacki “Aspekt” i Miejska Biblioteka Publiczna organizują Konkurs na wiersz miłosny.

Prace należy składać do 31 stycznia 2023 r. w Bibliotece.

Konkurs skierowany jest do osób które ukończyły 15 lat.

Ogłoszenie wyników 14 lutego 2023 r. o godz. 18.00 w wypożyczalni dla dorosłych.


Regulamin konkursu na wiersz miłosny

1/ a) Klub Literacki „ASPEKT” jest współorganizatorem konkursu, z tego względu członkowie Klubu nie biorą w nim udziału.

b) W konkursie mogą wziąć udział osoby początkujące, twórcy, którzy ukończyli 15 lat, bez względu na przynależność do stowarzyszeń twórczych.

2/ Utwory zgłoszone do konkursu muszą być napisane przez uczestników konkursu, oryginalne, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.

3/ Prace, podpisane godłem, należy składać w 3 egzemplarzach, w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu (wyjątkowo dopuszczalna jest forma pisma odręcznego, ale w czytelnej formie). Praca powinna być złożona w kopercie formatu A4 z dołączoną w środku zamkniętą, małą kopertą, opatrzoną tym samym godłem, co podpisane wiersze wraz z danymi osobowymi uczestnika: adresem pocztowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail oraz krótką informacją o sobie.

4/ Do konkursu uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 wiersze, każdy z nich nie może mieć więcej niż 24 wersy.

5/ Prace należy składać do 31 stycznia 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Siennieńska 54, Ostrowiec Świętokrzyski.

6/ Prace oceniać będzie jury w 5 osobowym składzie. Przewidziane są 3 nagrody, 2 wyróżnienia i 3 utwory zauważone. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe, uzależnione od sytuacji finansowej organizatorów. 

7/ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 lutego 2023 roku o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

8/ Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

 

To top
Facebook