OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 FIN 26.5.2022

Ostrowiec Św., 12.12.2022 r.

Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Siennieńska 54

Dotyczy ogłoszenia  z dnia 28 listopada 2022 r.„Dostawa prenumeraty prasy, w tym dzienników lokalnych, ogólnokrajowych, czasopism fachowych  dla  Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim” w 2023 roku.

Zamawiający informuje:

      I.          Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.Nazwa i adres wykonawcyCena brutto          Uwagi


1.
Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kielce ul. Zagnańska 61
13 053,14 zł
2.Garmond Press  S.A.                            
Kraków ul. Lubicz 3
12 463,29 zł

     II.          Zamówienie zleca się Wykonawcy:

Garmond Press  S.A.    Kraków ul. Lubicz 3

   III.          Uzasadnienie wyboru Wykonawcy :

Wybrany Wykonawca złożył  najtańszą ofertę.

Dyrektor  Bibliotek
Paweł Górniak

 

To top
Facebook